LIST MIŁOŚCI OJCA

Moje dziecko,

Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Ps 139:1)

Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Ps 139:2)

Znam wszystkie Twoje drogi (Ps 139:3)

Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mt 10:29-31)

Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (1Mjż 1:27)

We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dz 17:28)

Jesteś z mojego rodu (Dz 17: 28)

Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jr 1:4-5)

Wybrałem Ciebie, gdy planowałem stworzenie świata (Ef 1:11-12)

Nie byłeś pomyłką (Ps 139:15)

Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Ps 139:16)

Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dz 17:26)

Jesteś cudownie stworzony (Ps 139:14)

Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Ps 139:13)

Byłem Twoją podporą od urodzenia, pomocą Twoją od łona matki Twojej (Ps 71:6)

Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (J 8:41-44)

Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1J 4:16)

I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1J 3:1)

Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem (1J 3:1)

Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mt 7:11)

Bo jestem Ojcem doskonałym (Mt 5:48)

Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jk 1:17)

Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mt 6:31-33)

Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jr 29:11)

Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jr 31:3)

Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza... (Ps 139:17-18)

I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (So 3:17)

Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jr 32:40)

Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (2Mjż 19:5)

Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jr 32:41)

I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jr 33:3)

Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (5Mjż 4:29)

Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Ps 37:4)

Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Flp 2:13)

Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Ef 3:20)

To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tes 2:16-17)

Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach(2 Kor 1:3-4)

Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Ps 34:18)

Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Iz 40:11)

Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Obj 21:3-4)

I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Obj 21:3-4)

Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna Jezusa (J 17:23)

Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (J 17:26)

On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hbr 1:3)

Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rz 8:31)

By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Kor 5:18-19)

Jezus umarł żebyśmy - Ty i ja - mogli zostać pojednani (2 Kor 5:18-19)

Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 J 4:10)

Oddałem wszystko, co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rz 8:31-32)

Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 J 2:23)

I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rz 8:38-39)

Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łk 15:7)

Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Ef 3:14-15)

Ale czy Ty… "chcesz być moim dzieckiem?" (J 1:12-13)

Czekam na Ciebie (Łk 15:11-32)

Kocham Cię, Twój Tatuś, Bóg Wszechmogący

Tu możecie znaleźć List miłości Ojca w różnych formatach: Father's Love Letter 

Zapraszamy do obejrzenia specjalnej edycji Listu miłości Ojca przygotowanej przez Barrego Adamsa: