O SZKOLE

Żyjemy w czasie w historii, gdy Bóg w niezwykły sposób objawia się jako Ojciec. Prorocze objawienie i gruntowne biblijne nauczanie o miłości Boga Ojca, które dociera do otwartych serc, owocuje przesłaniem, które niesie życie, miłość i nadzieję po całej ziemi.

Przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, Jezus sprawił, że droga do Ojca jest otwarta. Możemy żyć w obecności Ojca. Jego miłość sięga poza wszelkie ludzkie wyrazy miłości. To naprawdę jest miłość, która przewyższa wszelkie poznanie.

Obecnie wielu ludzi odkrywa, co to znaczy odnaleźć pokój, wrócić do domu, miejsca odpoczynku, po latach zmagań, wysiłków i przymusów.

Prowadzone przez nasz Szkoły Serca Ojca skoncentrowane są wokół tego właśnie objawienia.

Szkoła serca ojca:

Spotkanie z Ojcem

Od 2011 roku organizujemy ogólnopolskie Szkoły Serca Ojca. Pierwsza w cyklu szkół to szkoła Spotkanei z Ojcem, którą wcześniej nazywaliśmy Doświadczanie miłości Ojca. Kolejna to Życie w synostwie. Oprócz szkół ogólnopolskich lokalne społeczności inicjują szkoły regionalne a także inne wydarzenia np. weekendowe.

Cel Szkoły Serca Ojca: Spotkanie z Ojcem


Najważniejszym celem szkoły Spotkanie z Ojcem jest głębokie poznanie Jego miłości wobec każdego z nas i przeżycie osobistego objawienia Boga jako Ojca. Bożym zamiarem nie jest tylko to byśmy o Nim wiedzieli, Jego pragnieniem jest, by każdy z nas Go znał i miał z Nim bliską, intymną relację. On nie pragnie zaledwie intelektualnej czy teologicznej relacji z nami, lecz pragnie objawić nam Siebie i Swoje serce. Nie jest więc to szkoła w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, gdzie można otrzymać wiele wiedzy, która trafia do głowy - jest to szkoła serca, gdzie nasze serca zostają dotknięte, rozmiękczone, uzdrowione i odnowione!


Szkoła zapewnia również uczestnikom gruntowną wiedzę biblijną dotyczącą objawienia Ojcowskiego Serca Boga. Bycie razem przez tak długi okres czasu pozwala na przekazanie pełnego nauczania dotyczącego bezwarunkowej miłości Boga do nas. Uczestnicy wyjadą lepiej wyposażeni do zrozumienia i wyjaśnienia innym jak fundamentalne i ważne jest Ojcowskie Serce Boga.


Wierzymy, że w tej szkole odnajdziesz swoje miejsce powrotu do domu – miejsce, które pozwoli Ci odkryć, że jesteś częścią rodziny Ojca i jesteś zaakceptowany – miejsce, gdzie Jego siła doskonali się w twojej słabości – miejsce, gdzie doświadczysz radości Jego aprobaty, odpocznienia i pokoju. Tym miejscem jest wielkie, pełne miłości serce twojego Ojca.


Najbliższe wydarzenie:

Szkoła Serca Ojca: Spotkanie z Ojcem

12-18 lutego 2022

Mikorzyn, Hotel Wityng

weekendowe spotkania

Oprócz szkół usługujemy również na weekendowych Zgromadzeniach wokół serca Ojca i spotkaniach w lokalnych Kościołach. Usługujemy także na szkołach inicjowanych przez lokalne Kościoły. Takie szkoły często otwarte są również dla uczestników przyjeżdżających z innych miejscowości.

Kontakt e-mail: szkoła@serceojca.pl


Na stronie oprócz zaproszeń na Szkoły Serca Ojca znajdują się także informacje dotyczące nadchodzących wydarzeń w Polsce prowadzonych przez Marka Gyde, który wraz z zespołem prowadzi szkoły w naszym kraju.

Więcej informacji na temat nauczania Marka Gyde na stronie:

https://www.afathertoyou.com