O SZKOLE

Cel Szkoły Miłości Ojca jest jeden- przynieść objawienie Ojcowskiego Serca Boga do naszego kraju, dla tych którzy nie poznali i nie doświadczyli miłości Boga Ojca.

Nasz Bóg jest Bogiem rodziny! On jest przede wszystkim Ojcem. To od zawsze jest Jego pragnieniem.

Myślałem, że będziesz Mnie nazywał swoim Ojcem i że już nigdy nie odłączysz się ode Mnie. Jer 3:19

„Doświadczanie miłości Ojca” koncentruje się na umożliwieniu Ci pełnego doświadczenia miłości Ojca względem Ciebie, osobistego objawienia oraz przeżycia kim tak naprawdę jest dla Ciebie Bóg Ojciec. Twój Niebiański Ojciec nie chce, abyś jedynie wiedział o Nim. On chce, byś go znał w bliskiej i intymnej relacji. On nie chce teologicznej i intelektualnej relacji z Tobą, ale pragnie objawić Ci siebie i swoje serce. On pragnie, aby mury którymi się otoczyłeś runęły, a Ty mógł znaleźć się w Jego objęciach. Nie jest to szkoła w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Nie napełnia się w niej głowy wiedzą. Jest to szkoła serca, podczas której Twoje serce zostanie dotknięte, roztopione Bożą miłością, uzdrowione i odmienione!

Szkoła dostarcza także wszystkim uczestnikom pełnego, biblijnego nauczania na temat Ojcowskiego Serca Boga. Przebywając razem przez ten czas, możemy wspólnie rozważać temat Bożej bezwarunkowej miłości. Dlatego też, po opuszczeniu szkoły wszyscy uczestnicy będą mieli nie tylko większe zrozumienie, ale także zdolność przekazania innym fundamentalnych prawd, natury i ogromnego znaczenia, jakie ma Ojcowskie Serce Boga.