UCZESTNICY O SZKOŁACH

Cieszymy się bardzo jak słyszymy czego doświadczyliście w czasie trwania szkół, a jeszcze bardziej cieszymy się jak słyszymy jak dalej przemieniane jest Wasze życie.