nasze szkoły

Żyjemy w czasie w historii, gdy Bóg w niezwykły sposób objawia się jako Ojciec. Prorocze objawienie i gruntowne biblijne nauczanie o miłości Boga Ojca, które dociera do otwartych serc, owocuje przesłaniem, które niesie życie, miłość i nadzieję po całej ziemi.

Przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie, Jezus sprawił, że droga do Ojca jest otwarta. Możemy żyć w obecności Ojca. Jego miłość sięga poza wszelkie ludzkie wyrazy miłości. To naprawdę jest miłość, która przewyższa wszelkie poznanie.

Obecnie wielu ludzi odkrywa, co to znaczy odnaleźć pokój, wrócić do domu, miejsca odpoczynku, po latach zmagań, wysiłków i przymusów.

Prowadzone przez nasz Szkoły Serca Ojca skoncentrowane są wokół tego właśnie objawienia.

Prowadzimy dwa różne rodzaje szkół: 

Szkoła serca ojca: Spotkanie z Ojcem

Od 2011 roku organizujemy ogólnopolskie Szkoły Serca Ojca. Pierwsza w cyklu szkół to szkoła Spotkanie z Ojcem, którą wcześniej nazywaliśmy Doświadczanie miłości Ojca. Kolejna to  Życie w synostwie.  Oprócz szkół ogólnopolskich lokalne społeczności inicjują szkoły regionalne a także inne wydarzenia np. weekendowe.

Cel Szkoły Serca Ojca: Spotkanie z Ojcem


Najważniejszym celem szkoły Spotkanie z Ojcem jest głębokie poznanie Jego miłości wobec każdego z nas i przeżycie osobistego objawienia Boga jako Ojca. Bożym zamiarem nie jest tylko to byśmy o Nim wiedzieli, Jego pragnieniem jest, by każdy z nas Go znał i miał z Nim bliską, intymną relację. On nie pragnie zaledwie intelektualnej czy teologicznej relacji z nami, lecz pragnie objawić nam Siebie i Swoje serce. Nie jest więc to szkoła w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, gdzie można otrzymać wiele wiedzy, która trafia do głowy - jest to szkoła serca, gdzie nasze serca zostają dotknięte, rozmiękczone, uzdrowione i odnowione!

 


Szkoła zapewnia również uczestnikom gruntowną wiedzę biblijną dotyczącą objawienia Ojcowskiego Serca Boga. Bycie razem przez tak długi okres czasu pozwala na przekazanie pełnego nauczania dotyczącego bezwarunkowej miłości Boga do nas. Uczestnicy wyjadą lepiej wyposażeni do zrozumienia i wyjaśnienia innym jak fundamentalne i ważne jest Ojcowskie Serce Boga.

 


Wierzymy, że w tej szkole odnajdziesz swoje miejsce powrotu do domu – miejsce, które pozwoli Ci odkryć, że jesteś częścią rodziny Ojca i jesteś zaakceptowany – miejsce, gdzie Jego siła doskonali się w twojej słabości – miejsce, gdzie doświadczysz radości Jego aprobaty, odpocznienia i pokoju. Tym miejscem jest wielkie, pełne miłości serce twojego Ojca.


Kolejna edycja

Szkoły Serca Ojca: Spotkanie z Ojcem 


2-8 marca 2025

Szkoła serca ojca: wzrastanie w synostwie

Szkoły Wzrastanie w synostwie budują na fundamencie szkół Spotkanie z Ojcem. Gromadzimy się by doświadczać jeszcze więcej miłości Ojca, przyjrzeć się, jak możemy żyć jak Jezus i w jaki sposób, takie doświadczanie życia, wpływa na nasze codzienne sprawy.


W tej podróży objawienie nie jest statyczne, ale postępujące. Każdy może zacząć dostrzegać nowe zagadnienia, które w przeszłości pozostawały przed nami ukryte. Kiedy to robimy, pozwalamy naszemu sercu wrócić do domu Ojca jeszcze głębiej. Zawsze są tam obszary, które wymagają uzdrowienia i wypełnienia Jego miłością

 

Nasz spotkania przybierają charakter odosobnienia w czasie którego Ojciec, który nas miłuje spotka się z nami, usługiwać nam i zmienia nas. niezwykle cennego czasu z Bogiem i namaszczonego nauczania.